Przepisy bezpieczeństwa

Dbając o bezpieczeństwo naszych gości i swoje, wprowadziliśmy zasady, które będą warunkiem udziału w Festiwalu. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do nich.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, mogą wziąć widzowie, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):

  • nie są osobami zakażonymi COVID-19;
  • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
  • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  • w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19

Organizator zastrzega, prawo wprowadzenia dodatkowych reguł bezpieczeństwa, zgodnych z ogólnie obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi, dotyczącymi imprez masowych, aktualnymi w dniu wydarzenia. 

Arena Polish Cup

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
T +48 71 303 65 09
E recepcja@csir-jl.pl 

Polish Cup (C) 2024    |    TKS STARDANCE