Informacje Prawne

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formie otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail od Towarzystwa Kulturalno-Sportowego Stardance (organizatora Stardance Festival) z siedzibą we Wrocławiu. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Stardance w celu otrzymywania ofert marketingowych (np. informacji o sprzedaży kart wstępu) oraz korespondencji okolicznościowej oraz w celach marketingowych podmiotów z nią współpracujących (np. relacji z Stardance Festival od partnerów medialnych festiwalu).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwane dalej RODO informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Stardance z siedzą we Wrocławiu ul. Szkocka 50/25. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: rodo@stardancefestival.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera oraz w celach marketingowych, przesyłania ofert handlowych oraz wysyłki korespondencji okolicznościowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji i/lub zaprzestania przysyłania ofert marketingowych i korespondencji okolicznościowej, tj. do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania, skutkować będzie niemożliwością wysyłki newslettera i/lub niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych, handlowych, czy korespondencji okolicznościowej.