GODZINY ROZPCZĘCIA BLOKÓW:

BLOK 1 – 8:30

BLOKO 2 – 11:30

BLOK 3 – 14:30

BLOK 4 – 19:00

Udostępnij